Освіта учасників бойових дій із числа учасників АТО/ООС

foto

Освіта учасників бойових дій із числа учасників АТО/ООС

Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах:

1) повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
2) пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
3) соціальні стипендії;
4) безоплатне забезпечення підручниками;
5) безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
6) безоплатне проживання в гуртожитку.
Нормативно-правова база:

ст. 12 Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (із змінами).

Гаряча лінія підтримки участників АТО (ООС)
0 800-300-101