Звіт щодо програми підтримки учасників ООС та учасників АТО та членів їх сімей

foto

за 2018 рік

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконання

1

2

3

4

1.Соціальна підтримка учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО та їх сімей, осіб,демобілізованих із зони АТО,  родин загиблих учасників АТО

1.1

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання родин учасників операції об’єднаних сил та учасників проведення АТО, родин загиблих учасників АТО для визначення їх потреб та вжиття  заходів щодо їх вирішення

2018-2021 роки

УСЗН проведено анкетування учасників АТО для виявлення їх потреб та визначення для вжиття заходів щодо їх вирішення. Анкети зібрані у 100% учасників АТО. Всього на обліку 524 учасників АТО.

1.2

Здійснювати соціальний супровід сімей учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021

роки

Соціальний супровід надавався дружинам, неповнолітнім дітям , батькам  загиблих (померлих) в зоні АТО військовослужбовців.

1.3

Забезпечувати надання пільг та переваг учасникам бойових дій, учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО та членам їх сімей, передбачених чинним законодавством України, перевірити їх право на отримання соціальних допомог, компенсацій,  субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

2018-2021 роки

УСЗН провадиться робота щодо надання пільг та переваг учасникам учасників операції об’єднаних сил та учасникам АТО та членам їх сімей, передбачених чинним законодавством України, перевіряється їх право на отримання соціальних допомог, компенсацій,  субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.  Для більш зручного прийому та обслуговування учасників АТО та членів їх сімей працює окрема громадська приймальня з окремим входом. В приймальні розміщено інформаційний стенд та організовано куточок з пам’ятками та інформаційними матеріалами для відвідувачів. 

1.4

Надавати соціальні пільги за рахунок місцевого бюджету учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО на оплату житлово-комунальних послуг

2018-2021 роки

Покровською міською радою виділені кошти для надання соціальних пільг за рахунок місцевого бюджету учасникам операції об’єднаних сил та учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг. УСЗН у 2018 році проведена така виплата у сумі 29,4 тис. грн.

1.5

Надавати одноразову виплату за рахунок місцевого бюджету  дружинам (чоловікам), які не одружились вдруге, неповнолітнім дітям (до 23 років в разі навчання)  загиблих (померлих) в зоні АТО військовослужбовців

2018-2021 роки

Покровською міською радою виплати не провадились із-за відсутності звернень

1.6

Надавати  допомогу в організації та проведенні поховання сім’ям загиблих учасників операції об’єднаних сил та учасників антитерористичної операції , померлих в результаті поранення

У разі потреби

Військовим комісаріатом надано  допомогу в організації та проведенні поховання сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції та померлих в результаті поранення, Проведено поховання 1 особи.

1.7

Забезпечувати першочерговим санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021 роки

Забезпечено санаторно-курортними путівками  2 особи на 16,7 тис. грн.

1.8

Забезпечувати надання послуг з професійної реабілітації особам з інвалідністю, з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО, шляхом здобуття ними робітничих професій

У разі потреби

Здійснюються заходи із соціальної та професіональної адаптації учасників АТО, витрачено 78,3 тис. грн.

1.9

Сприяти першочерговому забезпеченню технічними та іншими засобами реабілітації учасників бойових дій, учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

У разі потреби

Потреби у 2018 році не було.

1.10

Забезпечувати надання учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО послуг з соціальної адаптації, соціально-побутової, соціально-медичної, соціально-психологічної, психотерапевтичної реабілітації

2018-2021 роки

Здійснюються заходи із соціальної та професіональної реабілітації учасників АТО. В 2018 році витрачено 78,3 тис. грн. Забезпечено санаторно-курортними путівками  2 особи на 16,7 тис. грн.

1.11

Забезпечувати оздоровленням та відпочинком в дитячих оздоровчих закладах дітей учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО, а також дітей один із батьків яких загинів під час масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014

2018-2021 роки

У 2018 році оздоровлено 13 дітей, забезпечено відпочинком -36.

1.12

Надавати пільги на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій, учасникам операції об’єднаних сил та учасникам АТО

2018-2021 роки

Покровською міською радою виділені кошти для надання соціальних пільг за рахунок місцевого бюджету учасникам АТО на оплату житлово-комунальних послуг. УСЗН у 2018 році проведена така виплата у сумі 29,3 тис. грн.

1.13

Забезпечувати роботу гарячої лінії, телефону довіри   з питань надання пільг та соціальних гарантій, послуг з реабілітації та медичної допомоги учасникам операції об’єднаних сил та учасникам АТО  та членам їх сімей

2018-2021 роки

В УСЗН постійно працює « гаряча  лінія», телефон довіри ”  з питань надання пільг та соціальних гарантій, послуг з реабілітації та медичної допомоги учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО  та членам їх сімей. Усі бажаючи мають можливість звернутися за допомогою таким чином.

1.14

Проводити анкетування серед учасників  операції об’єднаних сил та учасників АТО, яким надано статус учасника бойових дій для виявлення їх потреб

2018-2021 роки

УСЗН проведено 100% анкетування серед  учасників операції об’єднаних сил та учасників  АТО, яким надано статус учасника бойових дій для виявлення їх потреб. На обліку осіб 524.

1.15

Брати участь у  реалізації учасниками бойових дій, учасниками операції об’єднаних сил та учасників АТО права на першочергове забезпечення житловою площею та відведення земельних ділянок  для індивідуального житлового будівництва, садівництва і огородництва

У разі потреби

Проведено  УСЗН призначення компенсації на придбання житла 18 особам на загальну суму 14068,3 тис. грн. Надано 1 особи тимчасове житло з Фонду тимчасового житла (особа являється учасником АТО та ВПО).

Проведено жеребкування на виділення земельних ділянок серед учасників АТО. Прийняли участь в жеребкуванні 217 осіб.

Видано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення 97 земельних ділянок, із них 87 для житлових будинків та 10 для гаражів.

1.16

Здійснювати відшкодування коштів для харчування дітей учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО;  дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014 

2018-2021 роки

У закладах загальної середньої освіти організовано безкоштовне харчування учнів 1-11 класів, у яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО (254 особи);

дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил (3 особи) та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014  (2 особи).

Забезпечено безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів  дітей, в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО (104 особи); дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014  (немає).

1.17

Вести облік сімей учасників бойових дій, учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО з внесенням відомостей про учасників бойових дій, інвалідів війни та членів сімей загиблих до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

2018-2021 роки

В УСЗН занесені дані учасників операції об’єднаних сил та учасників бойових дій, осіб з інвалідністю війни та членів сімей загиблих до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

1.18

Порушувати клопотання щодо зарахування на навчання до ВУЗів – поза конкурсом військовослужбовців, які брали участь в АТО

У разі потреби

Протягом 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості пройшли профнавчання 5 учасників АТО, з них 1 особа з інвалідністю.

1.19

Забезпечувати  через засоби масової інформації, установи і заклади соціальної сфери, громадські організації інформування населення з питань соціального захисту учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО, родин загиблих в ході проведення АТО, вести роз’яснювальну роботу щодо чинного законодавства, рішень міської ради з цих питань. Розповсюджувати інформацію щодо прав громадян на соціальний захист і механізм їх реалізації

2018-2021 роки

УСЗН постійно провадиться інформаційна робота через засоби масової інформації, установи і заклади соціальної сфери, громадські організації інформується населення з питань соціального захисту учасників АТО, родин загиблих в ході проведення АТО, ведеться роз’яснювальна робота щодо чинного законодавства, рішень міської ради з цих питань. Розповсюджується інформація щодо прав громадян на соціальний захист і механізм їх реалізації. Щосереди провадяться «Круглі столи» по вирішенню проблемних питань. УСЗН співпрацює з Центром  допомоги учасників АТО по вирішенню проблем учасників АТО та членів їх сімей, яких знаходиться у м. Київ. 

1.20

Провадити щорічну разову грошову допомогу до 5 травня учасникам бойових дій в межах бюджетних призначень, встановлених законодавством

2018-2021 роки

УСЗН проведена виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня учасникам бойових дій в межах бюджетних призначень, встановлених законодавством. Витрачено з державного бюджету 518,6 тис. грн.  для 410 осіб.

1.21

Провадити  зустрічі з представниками військового комісаріату для виявлення потреб та проблем учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021 роки

Проведено 31 круглий стіл «Під єдиним дахом», в тому числі  для

вирішення проблем учасників АТО та членів їх сімей. Вирішені проблеми 8 учасників АТО та членів їх сімей. По мірі необхідності управлінням соціального захисту провадяться зустрічі з представниками військового комісаріату для виявлення потреб та проблем учасників АТО.

1.22

Провадити круглі столи «Під єдиним дахом» для вирішення проблем учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх сімей

2018-2021 роки

Протягом 2018 року проведено 6 Центрів розвитку підприємництво за участю 8 осіб з числа учасників АТО.

1.23

Співпрацювати з Центром допомоги учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО по вирішенню проблем

2018-2021 роки

УСЗН постійно співпрацює з Центром допомоги учасників АТО по вирішенню проблем учасників АТО та членів їх сімей. В УСЗН працює окрема приймальня для учасників АТО, створено інформаційні куточки в управлінні соц. захисту та Центру зайнятості.

1.24

Надавати матеріальну допомогу за рахунок місцевого бюджету  дружинам (чоловікам), які не одружились вдруге, неповнолітнім дітям (до 23 років в разі навчання)  загиблих (померлих) в зоні АТО військовослужбовців

2018-2021 роки

Звернень у 2018 році за матеріальною допомогою не було. Надавалися продуктові набори до різних святкових дат.

1.25

Надавати матеріальну допомогу до Дня незалежності учасникам бойових дій, учасникам операції об’єднаних сил та учасникам  АТО, які знаходяться на обліку в УСЗН

2018-2021 роки

Надано допомогу до  Дня незалежності учасникам бойових дій, учасникам операції об’єднаних сил та учасникам  АТО, які знаходяться на обліку в УСЗН для 305 осіб на загальну суму  214,7 тис. грн., а з обласного бюджету надано допомогу в сумі 116,0 тис. грн.

2. Медичне обслуговування

2.1

Забезпечувати проведення обов’язкового медичного огляду військовослужбовців, звільнених у запас, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та направлення демобілізованих військовослужбовців, у яких виявлені порушення у стані здоров’я, на стаціонарне обстеження

2018-2021 роки

У Центрі первинної медико-санітарної допомоги знаходиться під наглядом лікарів 51 особа з числа учасників АТО.  Протягом 2017 року за медичною допомогою звернулось 154 учасника АТО, з них 19 жінок. Комплексним профілактичним оглядом охоплено 100 осіб. Кількість осіб, які отримали курс амбулаторного лікування -42, стаціонарно проліковано – 12осіб (проведено 123 ліжко-днів).

2.2

Забезпечувати першочерговим медичним обслуговуванням  учасників бойових дій, з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО, в тому числі слухопротезуванням

2018-2021 роки

Центр первинної медико-санітарної допомоги надає першочергове медичне обслуговування  учасникам бойових дій,  учасників проведення АТО. Забезпечено санаторно-курортними путівками  2 особи на 16,7 тис. грн.

 

2.3

Забезпечувати надання психологічної допомоги демобілізованим військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я

2018-2021

      роки

Надано 25 особам послуги із застосуванням психодіагностичних методик.

2.4

Забезпечувати першочерговим медичним обслуговуванням  учасників бойових дій, з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників проведення АТО, в тому числі зубопротезуванням

2018-2021 роки

Всі звернення забезпечені першочерговим медичним обслуговуванням  учасників бойових дій, з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників проведення АТО, в тому числі зубопротезуванням

2.5

Надавати індивідуальні комфортні умови для лікування учасників операції об’єднаних сил та учасників  АТО

2018-2021 роки

Всі звернення забезпечені першочерговим медичним обслуговуванням  учасників бойових дій, з числа учасників операції об’єднаних сил та учасників проведення АТО

3. Сприяння працевлаштуванню.

3.1

Забезпечувати проведення адаптаційних заходів для військовослужбовців у разі їх звернення до центру зайнятості, а саме: підбір роботи;інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій;залучення до самозайнятості, надання профорієнтаційних послуг

2018-2021 роки

Протягом 2018 року Покровським МЦЗ проведено 11 Інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників АТО, в яких прийняли участь 11 безробітних осіб, 13 Семінарів "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці", в яких прийняли участь 21 безробітна особа з числа учасників АТО, 3 особи з числа учасників АТО стали підприємцями за рахунок Фонду Зайнятості. 20 особам надані профорієнтаційні послуги, 25 особам на дані послуги із застосуванням психодіагностичних методик, 12 особам з числа учасників АТО, які не мали статус безробітних, надані профорієнтаційні послуги за ПКМУ від 21.06.2017 № 432.

3.2

Залучати осіб, які брали участь в проведенні АТО та знаходяться на обліку в центрі зайнятості, до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які мають суспільно-корисну спрямованість, з метою тимчасового працевлаштування

2018-2021 роки

Протягом 2018 року до громадських робіт з числа учасників АТО залучено 6 осіб, до участі в інших роботах тимчасового характеру – 7 осіб.

3.3

Сприяти учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості, в підвищенні кваліфікаційного рівня, професійної підготовки, перепідготовки

2018-2021 роки

Протягом 2018 року 5 учасників АТО проходили профнавчання.

3.4

Створювати інформаційні куточки служби зайнятості щодо сприяння працевлаштування учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО в установах, організаціях, що надають допомогу цим категоріям

2018-2021 роки

У Покровському МЦЗ створені інформаційні куточки служби зайнятості щодо сприяння працевлаштування учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО.

4. Освіта

4.1

Забезпечувати безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  дітей, в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО; дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014 

2018-2021 роки

У закладах загальної середньої освіти організовано безкоштовне харчування учнів 1-11 класів, у яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО (254 особи);

дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил (3 особи) та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014  (2 особи).

4.2

Забезпечувати безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів  дітей, в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО; дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014 

2018-2021 роки

Забезпечено безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів  дітей, в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО (104 особи); дітей один із батьків яких загинув під час операції об’єднаних сил та під час проведення масових акцій громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014  (немає)

4.3

Першочергово влаштовувати до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, в яких один з батьків-військовослужбовців знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО

2018-2021 роки

Першочергово влаштовуються до ЗДО діти дошкільного віку, в яких один з батьків-військовослужбовців знаходиться у зоні АТО або демобілізовані із зони АТО

4.4

Здійснювати психолого - педагогічий супровід дітей шкільного віку із сімей загиблих учасників операції об’єднаних сил та учасників антитерористичної операції

2018-2021 роки

Практичними психологами здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей загиблих учасників операції об’єднаних сил та учасників антитерористичної операції

4.5

Сприяти працевлаштуванню учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021 роки

У 2018 році в Покровському міському центрі зайнятості на обліку як безробітні перебували 21 учасник АТО. З них працевлаштовані 6 осіб, в тому числі 3 особи шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово.

5. Культурно-мистецькі заходи

5.1

Звільняти дітей учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО,  в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО, від сплати за навчання у школі естетичного виховання

2018-2021 роки

КПСМНЗ «Покровська музична школа ім.М.Д.Леонтовича» КПСМНЗ «Родинська музична школа» діти учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО,  в яких один з батьків знаходиться у зоні АТО або демобілізованих із зони АТО, від сплати за навчання у школі естетичного виховання звільнені

5.2

Залучати до участі у культурно-мистецьких акціях, виставках, концертах, виставах, інших заходах громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей

2018-2021 роки

Для проведення тематичних заходів різної направленості в КЗ «Покровський історичний музей» залучаються учні загальноосвітніх шкіл міста, серед яких є діти учасників бойових дій на Сході України.

5.3

Залучати громадські організації учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО та активних громадян, демобілізованих із зони АТО до організації культурно-просвітницьких заходів патріотичного спрямування

2018-2021 роки

Військовослужбовці залучаються до проведення тематичних заходів:

- урочистий захід-вручення медалі «За службу в АТО. Піски» (посмертно) Шрамко К.М.;

- урочистий захід, присвячений встановленню пам’ятного знаку, присвяченого  подіям Революції Гідності;

- урочистий захід з нагоди Дня українського добровольця;

- презентація виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917-1921рр»;

- урочистий захід до Дня Гідності та Свободи.

 

 

 

6. Патріотичне виховання молодого покоління

 

 

 

6.1

Залучати учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні виховної роботи з нагоди:річниці Збройних Сил України;

  • Дня Перемоги;
  • Дня Захисника України;
  • Дня Національної Гвардії України та ін.

2018-2021

       роки

з нагоди: річниці Збройних Сил України; Дня Перемоги; Дня Захисника України;Дня Національної Гвардії України та ін. проведені заходи:

 «Немає більшої сили, ніж стійкість духу добровольця»

(Перегляд документальних фільмів  присвячених хрониці подій на майдані, створенню Національної Гвардії України).

«Пам’ять жива» (Мітинг – реквієм до Дня пам’яті та примирення).

Вокальний ансамбль «Колорит» прийняв участь у святковому концерті до Дня Захисника України на головній площі міста Покровська.

6.2

Організовувати зустрічі учнів, з учасниками операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021    роки

Військова вікторина в рамках військово-прикладних змагань серед команд загальноосвітніх навчальних закладів Покровська та Родинське до Дня захисника України -14.10.2018 року

6.3

Організовувати співпрацю з громадськими організаціями учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО щодо патріотичного виховання молоді

2018-2021

роки

«Герої не вмирають» (Вечір – реквієм присвячений Дню Героїв Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО);

Свято мужності «На захисті єдиної країни» - запрошені учасники АТО;

Патріотична година «Сила нескорених» - запрошені учасники АТО;

Музично-патріотична година «Мужність і відвага крізь віки»;

Патріотична зустріч  «Хоробрі серця».

7. Вшанування пам’яті загиблих та збереження історичної пам’яті про земляків – учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО

7.1

Сприяти встановленню на території міста пам’ятних знаків, меморіальних дощок загиблим учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО

У разі потреби

У лютому 20418 року закладення пам’ятного знаку присвяченого

подіям Революції Гідності 2013-2014 років у м. Покровськ між вул. Захисників України та Меморіальна

 

7.2

Створювати тематичні виставки, експозиції, у тому числі фотовиставки, присвячені загиблим  учасникам операції об’єднаних сил та учасників АТО

2018-2021

роки

Постійно діюча експозиція «Бойові дії на Сході України», частина якої присвячена загиблим учасникам бойових дій на Сході України.

Газетно-журнальна  виставка «Українці – нація героїв» - 01.08.2018

Інформаційна розкладка  «Останні події в зоні АТО» - 12.07.2018

Тематична поличка «Земляки – учасники АТО» -07.10.2018

7.3

Надавати закладами культури міста можливість безоплатного відвідування членами сімей загиблих учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО культурно-просвітницьких заходів

2018-2021

роки

Учасникам військового конфлікту на Сході України та членам їх сімей надається можливість безкоштовно відвідувати бібліотеки, клубні заклади, музичні школи та музейні виставки

7.4

Надавати компенсацію на спорудження надгробка на могилі   загиблого (померлого) внаслідок проведення АТО учасника операції об’єднаних сил та учасника АТО

2018-2021

роки

Проведена виплата на встановлення 3 надгробків на суму 60,0 тис. грн. з місцевого бюджету.

 

8. Матеріально-технічна допомога підрозділам, які беруть участь в АТО

8.1

Забезпечувати учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріалами

2018-2021

роки

Не провадилось у 2018 році.

8.2

Придбати матеріали для ремонту, інші матеріально-технічні засоби та їх безоплатна передача підрозділам, які беруть участь в АТО

2018-2021

роки

Не провадилось у 2018 році.

         

Начальник управління                                                                                                                              І.П. Бонзюх

Гаряча лінія підтримки участників АТО (ООС)
0 800-300-101